Den finska ladan är nästan alltid grå, lite olika modeller har alltid funnits.

167