Den lilla gula stugan ligger lite ensligt i skogens bryn.

251A0675ica