Tittut på dej Sandra, ett titthål mellan istapparna i Ohtakari

309