Häftig dimma igår kväll, då är det ju klart att det är oklart…

216