Vid Ohtakari är stugorna väldigt tätt intill varandra, här krävs nog god grannsämja och det har de säkert!

327 tätt intill