Grönt är skönt, och gult är inte fult…

grönt är skönt