Så kan det gå när man har brått….

22 bortom räddning