I den stora lekparken finns en rolig labyrint för barnen att leka i

160