I toppen på varje mast finns en liten ”propeller” och under varje segelbåt en stor

234 propeller