Vågrät horisont och lodräta stammar, från Manamansalo då vi var på resa med fotoklubben i augusti.

174