Kärleksörten bjuder på fina färger ännu, fastän det varit många frostnätter

112