Det är nog bra att ha båten upptagen på land då vintern är på kommandes

bat