Vid Fagerbacka museum är sakerna väl bevarade, även om de inte har blivit använda på ett tagroestig