Jag bor långt norrut och normalt borde vi ha mycket snö, ändå har vi inte mer än så här, efter dagens töväder kan det hända att bänken rent av är snöfri…

165