Sedan högvattnet dragit undan lämnades vassen alldeles stelfrusen

301