De små fiskarstugorna på Ohtakari är väldigt bra bevarade

23