Den lilla stugan syns nog fastän snön och trädet gör sitt för att dölja den.