Finlands längsta bro finns i Replot, bilden är en klassisk bild av bron