Nu börjar isarna vara svaga, kolla isberget bakom den lilla stugan