Först togs en bild på mina händer och sedan är landskapsbilden tagen med multiexponering inställt på kameran, en kul teknik

107