Kursdeltagarna på gång med att ta den första bilden till multiexponering

125