… för Jakobstads sångabröder som sjöng stämningsfullt

62