…mellan getpors faller ljuset på en blomma rätt bra

108