Då man fotograferar lavor och mossor har man en rätt märkvärdig ställning, mestadels ligger jag på mage…

308