Pionerna blommar så fint, lockade att ställa till ett stilleben

292