är taket på ett av hotellen vid Champs-Élysée

322