Mitt i parken Lyxembourg fotograferades ett brudpar på måndag förmiddag

eget fotograf