…väder i Tallinn, då vi besökte staden med fotoklubben i våras

191