Fjällig bläcksvamp är en ätlig svamp som växer på hedar, vid vägkanter och på gräsmattor i Europa och Nordamerika, ofta i grupper. Den växer väldigt snabbt och bör plockas innan den börjat svartna. Wikipedia

et mamma barn