En heldags utfärd med Margareta och Gun.

Pauanne ett lustigt ställe i Kaustby.

Guns vackra bäck en bit in i skogen