Det är en rolig utmaning att fotografera fåglar.

Hackspett
Gulsparv
Strömstare
Gråspett
Talgoxe
Vill inte vara med på bild
Talltita
Koltrasthona
Blåmes
Svartmes
Blåmes